26/05/2022 - 7:48 AM

Lịch phát sóng HTV2 ngày 20/3/2022

Lịch phát sóng HTV2 ngày 20/3/2022

00:30
Phim tài liệu Hàn Quốc – Amur kỳ bí
01:00
Phim truyện Hàn Quốc – Yêu đến tận cùng
01:45
Giải trí – Vitamin cười 2015 mới
02:30
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 14
03:15
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 16
04:00
Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7
04:45
Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ
05:45
Thời sự Việt Nam – Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
06:25
Giải trí – Vitamin cười 2015 mới
07:15
Phim truyện Thái Lan – Yêu anh chỉ là đùa
08:00
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 14
09:00
Phim truyện Hàn Quốc – Khi em say giấc
10:00
Phim truyện Ấn Độ – 80 năm chuyện tình
11:00
Giải trí – Tài tiếu tuyệt – Mùa 5
11:45
Phim truyện Hàn Quốc – Vì con mà sống?
12:45
Phim truyện Hàn Quốc – Yêu đến tận cùng
13:45
Giải trí – Kỳ án Đông Tây kim cổ
14:45
Phim tài liệu Hàn Quốc – Trà mã huyền bí
15:15
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 14
16:25
Chương trình cộng đồng – Kiến tạo nhịp cầu: Mùa 7
17:00
Giải trí Việt Nam – Bếp vui bùng vị
18:00
Giải trí Việt Nam – Ăn đi rồi kể
19:00
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 16
20:00
Giải trí Việt Nam – Rap Việt: Mùa 2
21:30
Giải trí – Vitamin cười 2015 mới
22:30
Phim tài liệu Hàn Quốc – Trà mã huyền bí
23:00
Thời sự Việt Nam – Bản tin buổi tối
23:30
Phim truyện Việt Nam – Gạo nếp gạo tẻ 2
Lịch phát sóng HTV2 ngày 20/3/2022