26/02/2024 - 10:06 PM

Lịch phát sóng HTV2 ngày 20/10/2023

Lịch phát sóng HTV2 ngày 20/10/2023

00:05
Siêu thị cười
00:35
A bạn đây rồi
00:50
Cuộc sống xanh
01:05
Đi an toàn về hạnh phúc
01:20
Không gian sống
01:35
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
02:05
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
02:35
Hô biến
02:50
Ngạc nhiên chưa
03:05
Phim sitcom: Bẫy mỹ nhân
03:35
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
04:05
Vườn sao mai
04:20
Nào ta cùng vui
04:35
Giáo dục hướng nghiệp
04:55
Siêu thị cười
05:25
A bạn đây rồi
06:15
Cuộc sống xanh
06:30
Đi an toàn về hạnh phúc
06:45
Không gian sống
07:00
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
07:30
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
08:00
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
08:20
Hô biến
08:50
Ngạc nhiên chưa
09:20
Vườn sao mai
09:35
Phim sitcom: Bẫy mỹ nhân
10:05
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
10:35
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
10:55
Nào ta cùng vui
11:10
Giáo dục hướng nghiệp
11:25
Siêu thị cười
11:55
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
12:25
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
12:55
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
13:15
A bạn đây rồi
13:30
Cuộc sống xanh
13:45
Đi an toàn về hạnh phúc
14:00
Không gian sống
14:15
Vườn sao mai
14:30
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
14:50
Hô biến
15:20
Ngạc nhiên chưa
15:50
Nào ta cùng vui
16:05
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
16:25
Phim sitcom: Bẫy mỹ nhân
16:55
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
17:25
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
17:45
Giáo dục hướng nghiệp
18:05
Siêu thị cười
18:35
Hô biến
19:05
Phim hoạt hình: Croods – Mùa 2
19:25
Phim hoạt hình: Rồng – Mùa 1
19:45
Phim sitcom: Khi chồng là vợ
20:15
Phim truyện: Bánh mì ông Màu
20:45
A bạn đây rồi
21:00
Cuộc sống xanh
21:15
Đi an toàn về hạnh phúc
21:30
Không gian sống
21:45
Phim sitcom: Bẫy mỹ nhân
22:15
Phim truyện: Tiệm tạp hóa 5 Châu
22:45
Ngạc nhiên chưa
23:15
Vườn sao mai
23:30
Nào ta cùng vui
23:45
Giáo dục hướng nghiệp

 

Lịch phát sóng HTV2 ngày 20/10/2023