28/06/2022 - 1:34 PM

Lịch phát sóng HTV2 ngày 19/6/2022

Lịch phát sóng HTV2 ngày 19/6/2022

00:30
Phim tài liệu Hàn Quốc – Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh
01:00
Phim truyện Trung Quốc – Sở Kiều truyện
01:45
Giải trí Việt Nam – Ai là số 1?
02:30
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 14
03:15
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 16
04:00
Giải trí Việt Nam – Ai là số 1?
04:45
Giải trí Việt Nam – Kỳ án Đông Tây kim cổ
05:45
Thời sự Việt Nam – Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
06:25
Giải trí – Tài tiếu tuyệt; Mùa 5
07:15
Phim truyện Hàn Quốc – Người yêu truyền kiếp
08:00
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 14
09:00
Phim truyện Hàn Quốc – Bên em là điệp viên
10:00
Phim truyện Hàn Quốc – Hoàng hậu Ki
11:00
Giải trí – Tài tiếu tuyệt; Mùa 5
11:45
Phim truyện Trung Quốc – Người vợ hoàn hảo
12:45
Phim truyện Trung Quốc – Sở Kiều truyện
13:45
Giải trí Việt Nam – Kỳ án Đông Tây kim cổ
14:45
Phim tài liệu Hàn Quốc – Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh
15:15
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 14
16:25
Giải trí Việt Nam – Ai là số 1?
17:00
Giải trí Việt Nam – Siêu thử thách
19:00
Phim truyện Trung Quốc – Của gia bảo
20:00
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 16
22:45
Giải trí Việt Nam – Ai cũng bật cười 2017
23:00
Thời sự Việt Nam – Bản tin buổi tối
23:30
Giải trí – Tài tiếu tuyệt; Mùa 5
Lịch phát sóng HTV2 ngày 19/6/2022