23/04/2024 - 9:52 PM

Lịch phát sóng HTV2 ngày 17/2/2024

Lịch phát sóng HTV2 ngày 17/2/2024

05:45
Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
06:25
Trà mã huyền bí
07:15
Phim: Kính thưa Osin
08:00
Bếp vui bùng vị
09:00
Phim: Bác sĩ nhi khoa tài ba
10:00
Phim: Cẩm tú nam ca
11:00
Phim: Váy cưới của em
11:45
Phim: Bí mật sau bức màn thưa
12:45
Phim: Bữa tiệc báo thù
13:45
Tìm kiếm tài năng Mỹ – Mùa 16
14:45
Kỳ án Đông Tây kim cổ

 

Lịch phát sóng HTV2 ngày 17/2/2024