01/03/2024 - 11:23 PM

Lịch phát sóng HTV2 ngày 12/2/2024

Lịch phát sóng HTV2 ngày 12/2/2024

00:00
Vạn nụ cười xuân: Bánh vuông bánh tròn
01:00
Vạn nụ cười xuân: Tết tìm thê thử hài
01:45
Sóng 24
02:30
Sóng 24
03:15
Vạn nụ cười xuân: Nợ Tết khó đòi
04:00
Phim: Cưới chạy kịp xuân
05:45
Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
06:25
Sóng 24
07:15
Phim: Tết ơi, Xuân à
08:00
Sóng 24
09:00
Vạn nụ cười xuân: Hồn chồng da hàng xóm
10:00
Vạn nụ cười xuân: Trùm sò tuyển vợ
11:00
Sóng 24
11:45
Phim: Số độc đắc
12:45
Sóng 24
13:45
Vạn nụ cười xuân: Bắt cá hai tay
14:45
Vạn nụ cười xuân: Chàng rể hot boy
15:15
Phim: Tết ơi, Xuân à
17:00
Vạn nụ cười xuân: Bắt cá hai tay
18:00
Vạn nụ cười xuân: Vé tàu Tết
19:00
Phim: Số độc đắc
20:00
Sóng 24
21:00
Sóng 24
22:00
Vạn nụ cười xuân: Người thứ ba tàng hình
23:00
Bản tin buổi tối
23:30
Vạn nụ cười xuân: Một ngày làm cha

 

Lịch phát sóng HTV2 ngày 12/2/2024