28/06/2022 - 7:52 PM

Lịch phát sóng HTV2 ngày 11/6/2022

Lịch phát sóng HTV2 ngày 11/6/2022

00:30
Giải trí Việt Nam – Ăn đi rồi kể
01:00
Phim truyện Trung Quốc – Sở Kiều truyện
01:45
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 14
02:30
Giải trí Việt Nam – Kỳ án Đông Tây kim cổ
03:15
Phim truyện Hàn Quốc – Say nắng
04:00
Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 5
04:45
Giải trí Việt Nam – Ăn đi rồi kể
05:45
Thời sự Việt Nam – Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
06:25
Giải trí Việt Nam – Ai là số 1?
07:15
Phim truyện Hàn Quốc – Tim anh nơi đâu
08:00
Giải trí Việt Nam – Tài tiếu tuyệt: Mùa 5
09:00
Phim truyện Hàn Quốc – Bên em là điệp viên
10:00
Phim truyện Hàn Quốc – Hoàng hậu Ki
11:00
Phim truyện Hàn Quốc – Say nắng
11:45
Phim truyện Trung Quốc – Người vợ hoàn hảo
12:45
Phim truyện Trung Quốc – Sở Kiều truyện
13:45
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 16
14:45
Giải trí Việt Nam – Kỳ án Đông Tây kim cổ
16:10
Giải trí Việt Nam – Ăn đi rồi kể
17:00
Phim truyện Thái Lan – Tiếng khóc trong tim
18:00
Phim truyện Hàn Quốc – Khi nào anh cưới em?
19:00
Phim truyện Trung Quốc – Của gia bảo
20:00
Phim điện ảnh Trung Quốc – Trọn đời trọn kiếp
22:00
Giải trí Mỹ – Tìm kiếm tài năng Mỹ: Mùa 16
23:00
Thời sự Việt Nam – Bản tin buổi tối
23:30
Phim truyện Việt Nam – Thiên sứ lông bông
Lịch phát sóng HTV2 ngày 11/6/2022