23/04/2024 - 9:16 PM

Lịch phát sóng HTV2 ngày 11/2/2024

Lịch phát sóng HTV2 ngày 11/2/2024

01:00
Vạn nụ cười xuân: Bắt cá hai tay
02:30
Vạn nụ cười xuân: Osin mùa Tết
03:30
Sóng 24
04:00
Phim: Cưới chạy kịp xuân
05:45
Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
06:25
Sóng 24
07:15
Phim: Tết ơi, Xuân à
08:00
Vạn nụ cười xuân: Chàng rể hot boy
08:30
Vạn nụ cười xuân: Quê ta 4.0
09:00
Vạn nụ cười xuân: Trùm sò tuyển vợ
10:00
Vạn nụ cười xuân: Người thứ ba tàng hình
11:00
Sóng 24
11:45
Phim: Số độc đắc
12:45
Vạn nụ cười xuân: Tết tìm thê thử hài
13:45
Sóng 24
14:45
Vạn nụ cười xuân: Một ngày làm cha
15:15
Phim: Tết ơi, Xuân à
17:00
Vạn nụ cười xuân: Ngông
18:00
Sóng 24
19:00
Phim: Số độc đắc
20:00
Vạn nụ cười xuân: Món quà đầu năm
21:00
Sóng 24
22:00
Vạn nụ cười xuân: Đêm hội ngộ
23:00
Bản tin buổi tối
23:30
Sóng 24

 

Lịch phát sóng HTV2 ngày 11/2/2024