07/10/2022 - 5:11 PM

Lịch phát sóng HBO 9/9/2022

Lịch phát sóng HBO 9/9/2022

01:05:00 HITMAN’S WIFE’S BODYGUARD : VỆ SĨ CỦA VỢ SÁT THỦ
03:00:00 RUN : TRỐN CHẠY
04:30:00 ELEKTRA
06:10:00 THE LEGO BATMAN MOVIE : NGƯỜI DƠI LEGO
07:55:00 REMEMBER ME : HÃY NHỚ ĐẾN ANH (2010)
09:45:00 SAVE THE LAST DANCE : ĐỂ DÀNH LẠI ĐIỆU NHẢY CUỐI
11:40:00 WORTH : GIÁ TRỊ
13:35:00 THE CHRONICLES OF RIDDICK : BIÊN NIÊN SỬ RIDDICK
15:35:00 SPIRIT UNTAMED : SPIRIT: CHÚ NGỰA BẤT KHAM
17:00:00 MR. & MRS. SMITH : ÔNG BÀ SMITH
19:00:00 BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE : NGƯỜI DƠI ĐỐI ĐẦU SIÊU NHÂN: BÌNH MINH CỦA CÔNG LÝ
22:00:00 HITMAN’S WIFE’S BODYGUARD : VỆ SĨ CỦA VỢ SÁT THỦ
23:50:00 LAST LOOKS : NHÌN LẠI LẦN CUỐI
Lịch phát sóng HBO 9/9/2022