28/06/2022 - 7:27 PM

Lịch phát sóng HBO 9/6/2022

Lịch phát sóng HBO 9/6/2022

00:25:00 BARRY S3 : BARRY
00:55:00 THE BABY S1 : ĐỨA BÉ
01:25:00 MY SON : CON TRAI TÔI
03:00:00 THE TAX COLLECTOR : NGƯỜI THU THUẾ
04:30:00 WHIP IT : NỔI LOẠN
06:20:00 LIMBO : VÔ ĐỊNH
08:05:00 ENTRAPMENT : GIĂNG BẪY
10:00:00 UNKNOWN : KHÔNG NHÂN DẠNG
11:50:00 THE MATRIX RESURRECTIONS : MA TRẬN: TÁI SINH
14:15:00 NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS : CHƯA TỪNG HIẾM KHI THỈNH THOẢNG LUÔN LUÔN
15:55:00 SPIRIT UNTAMED : SPIRIT: CHÚ NGỰA BẤT KHAM
17:20:00 INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM : INDIANA JONES VÀ NGÔI ĐỀN CHẾT CHÓC
19:15:00 PIXELS : CUỘC CHIẾN PIXEL
21:00:00 THE SUICIDE SQUAD : BIỆT ĐỘI CẢM TỬ
23:20:00 THE TAX COLLECTOR : NGƯỜI THU THUẾ
Lịch phát sóng HBO 9/6/2022