23/04/2024 - 9:15 PM

Lịch phát sóng HBO 9/3/2024

Lịch phát sóng HBO 9/3/2024

01:35:00INSIDE : BÊN TRONG
03:20:00HAPPY DEATH DAY : CHÚC MỪNG TỬ NHẬT
04:55:00SUMMER DAYS, SUMMER NIGHTS : NGÀY HÈ, ĐÊM HÈ
06:40:00THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING : CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: HIỆP HỘI CỦA NHẪN
09:35:00CHAMPIONS : NHỮNG NHÀ VÔ ĐỊCH
11:40:00GETAWAY : TRỐN CHẠY
13:10:00I AM LEGEND : TÔI LÀ HUYỀN THOẠI
14:50:00WONDER WOMAN 1984 : NỮ THẦN CHIẾN BINH 1984
17:20:00BLUE BEETLE : BỌ CÁNH CỨNG XANH
19:25:00THE SUPER MARIO BROS. MOVIE : ANH EM MARIO SIÊU PHÀM
21:00:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM : NINJA RÙA: HỖN LOẠN TUỔI DẬY THÌ
22:40:00TRANSFORMERS : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH

 

Lịch phát sóng HBO 9/3/2024