09/02/2023 - 4:18 PM

Lịch phát sóng HBO 9/1/2023

Lịch phát sóng HBO 9/1/2023

00:50:00 STATE OF PLAY : TÌNH THẾ
02:55:00 QUEENPINS : NHỮNG BÀ TRÙM TỘI PHẠM
04:45:00 BLUE BAYOU : NHÁNH SÔNG XANH
06:45:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
07:10:00 BIG FAT LIAR : VUA NÓI DỐI
08:40:00 FORTRESS: SNIPER’S EYE : PHÁO ĐÀI: ĐÔI MẮT CỦA XẠ THỦ
10:15:00 THE IMPOSSIBLE : ĐIỀU KHÔNG TƯỞNG
12:05:00 JUSTICE LEAGUE : LIÊN MINH CÔNG LÝ
14:05:00 TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP MỘ
16:05:00 LEGALLY BLONDE : LUẬT SƯ TÓC VÀNG HOE
17:40:00 PAW PATROL: THE MOVIE : BIỆT ĐỘI CHÓ CỨU HỘ
19:05:00 TOTAL RECALL : TRUY TÌM KÍ ỨC (2012)
21:00:00 THE PURGE: ELECTION YEAR : NGÀY THANH TRỪNG: NĂM BẦU CỬ
22:45:00 THE MATRIX RESURRECTIONS : MA TRẬN: TÁI SINH
Lịch phát sóng HBO 9/1/2023