25/09/2023 - 1:47 PM

Lịch phát sóng HBO 8/9/2023

Lịch phát sóng HBO 8/9/2023

00:20:00 DAYBREAKERS : NHỮNG NGƯỜI THẤY BÌNH MINH
02:00:00 THE LAIR : Ổ QUÁI VẬT
03:35:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
04:00:00 MONDAY : THỨ HAI
05:50:00 BEAUTIFUL CREATURES : NHỮNG SINH VẬT DIỄM LỆ
07:55:00 MINIONS : MINION
09:25:00 THE HOBBIT: THE DESOLATION OF SMAUG : NGƯỜI HOBBIT: CHỐN HOANG TÀN CỦA SMAUG
12:05:00 FALL : CÚ NGÃ
13:55:00 SPY KIDS 2: ISLAND OF LOST DREAMS : ĐIỆP VIÊN NHÍ PHẦN 2: HÒN ĐẢO CỦA NHỮNG GIẤC MƠ ĐÃ MẤT
15:35:00 SPY KIDS 3: GAME OVER : ĐIỆP VIÊN NHÍ PHẦN 3: TRÒ CHƠI KẾT THÚC
17:00:00 JUSTICE LEAGUE : LIÊN MINH CÔNG LÝ
19:00:00 MARKKIM + CHEF S1 : MARK KIM + BẾP TRƯỞNG S1
19:30:00 MARKKIM + CHEF S1 : MARK KIM + BẾP TRƯỞNG S1
20:05:00 FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD : SINH VẬT HUYỀN BÍ: NHỮNG TỘI ÁC CỦA GRINDELWALD
22:15:00 THE BATMAN : NGƯỜI DƠI
Lịch phát sóng HBO 8/9/2023