1:38 PM - 20/10/2021

Lịch phát sóng HBO 8/8/2021

Lịch phát sóng HBO 8/8/2021

01:55:00 BOOKSMART : MỌT SÁCH
03:35:00 SHUTTER : MÀN TRẬP
05:00:00 KNOWING : THẤU TRIỆT
07:05:00 CHARLOTTE’S WEB : MẠNG NHỆN CỦA CHARLOTTE
08:40:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 922
09:05:00 MY SPY : CHÚ ĐIỆP VIÊN CỦA TÔI
10:45:00 THE LEGO MOVIE : THẾ GIỚI LEGO
12:25:00 THE EQUALIZER 2 : NGƯỜI THỰC THI CÔNG LÝ PHẦN 2
14:25:00 JIU JITSU : CHIẾN BINH JIU JITSU
16:05:00 THE ADDAMS FAMILY : GIA ĐÌNH ADDAMS
17:30:00 THE COURIER : NGƯỜI GIAO HÀNG
19:05:00 JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE : JUMANJI: CHÀO MỪNG TỚI RỪNG XANH
21:00:00 JUMANJI: THE NEXT LEVEL : JUMANJI: MÀN CHƠI TIẾP THEO
23:00:00 TENET
Lịch phát sóng HBO 8/8/2021