12 May, 2021

Lịch phát sóng HBO 8/3/2021

Lịch phát sóng HBO 8/3/2021

00:40:00 BABY DRIVER : QUÁI XẾ BABY
01:15:00 BAD BOYS (1995) : NHỮNG CẬU BÉ HƯ (1995)
03:10:00 TROUBLE WITH THE CURVE : RẮC RỐI VỚI BÓNG CONG
05:00:00 THE MANCHURIAN CANDIDATE : ỨNG CỬ VIÊN MANCHURIAN
07:10:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 900
07:35:00 SUPERMAN: MAN OF TOMORROW : SIÊU NHÂN: NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TƯƠNG LAI
09:00:00 REPO MEN : NHỮNG KẺ ĐÒI NỢ
10:50:00 QUEEN & SLIM : QUEEN VÀ SLIM
13:00:00 THE INVISIBLE MAN (2020) : NGƯỜI TÀNG HÌNH (2020)
15:00:00 MR. & MRS. SMITH : ÔNG BÀ SMITH
17:00:00 FAST FIVE : NHANH VÀ NGUY HIỂM, PHẦN 5
19:10:00 PITCH PERFECT : CAO ĐỘ HOÀN HẢO
21:00:00 SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ NGƯỜI THỢ SĂN
23:05:00 BODY CAM
Lịch phát sóng HBO 8/3/2021