20/04/2024 - 10:30 AM

Lịch phát sóng HBO 8/2/2024

Lịch phát sóng HBO 8/2/2024

00:25:00THE NUN II : ÁC QUỶ MA SƠ PHẦN 2
02:15:00TÁR
04:50:00MAGIC MIKE’S LAST DANCE : MIKE MA THUẬT: VŨ ĐIỆU CUỐI CÙNG
06:45:00PUBLIC ENEMIES : KẺ THÙ CHUNG
09:05:00MRS. HARRIS GOES TO PARIS : BÀ HARRIS ĐẾN PARIS
11:05:00FORCES OF NATURE : LỰC HÚT TỰ NHIÊN
12:50:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN: THOÁT KHỎI BÓNG TỐ
14:45:00HELLBOY II: THE GOLDEN ARMY : HELLBOY 2: ĐỘI QUÂN VÀNG
16:45:00TICKET TO PARADISE : TẤM VÉ ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG
18:30:00THE DARK KNIGHT : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM
21:00:00THE DARK KNIGHT RISES : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM TRỖI DẬY
23:45:00MAGIC MIKE’S LAST DANCE : MIKE MA THUẬT: VŨ ĐIỆU CUỐI CÙNG

 

Lịch phát sóng HBO 8/2/2024