6:38 AM - 18/09/2021

Lịch phát sóng HBO 7/7/2021

Lịch phát sóng HBO 7/7/2021

00:10:00 BLACKBIRD : KHÚC CA CỦA CHIM HOÉT ĐEN
02:25:00 SUCKER PUNCH : CÚ ĐÒN BẤT NGỜ
04:15:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 917
04:40:00 TOO CLOSE FOR CHRISTMAS : GIÁNG SINH BÊN NHAU
06:10:00 SPACE JAM : CHƠI BÓNG TRONG KHÔNG GIAN
07:40:00 BIRDMAN OR (THE UNEXPECTED VIRTUE OF IGNORANCE) : NGƯỜI CHIM
09:35:00 CATS : NHỮNG CHÚ MÈO
11:25:00 BLINDED BY THE LIGHT (2019) : ÁNH SÁNG CHÓI LÓA (2019)
13:20:00 FLIGHT : CHUYẾN BAY
15:30:00 CLUELESS : KHÔNG HIỂU ĐỜI
17:10:00 EMMA.
19:10:00 SUCKER PUNCH : CÚ ĐÒN BẤT NGỜ
21:00:00 FORCE OF NATURE : SỨC MẠNH THIÊN NHIÊN
22:40:00 GRAVITY : TRỌNG LỰC
Lịch phát sóng HBO 7/7/2021