28/06/2022 - 7:01 PM

Lịch phát sóng HBO 7/6/2022

Lịch phát sóng HBO 7/6/2022

00:00:00 CRY MACHO : NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG
01:40:00 ENTRAPMENT : GIĂNG BẪY
03:35:00 BIG TIME ADOLESCENCE : THỜI NIÊN THIẾU BÁ ĐẠO
05:05:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
05:30:00 SPONTANEOUS : BỖNG DƯNG PHÁT NỔ
07:15:00 THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS : NHÓC TRÙM: NỐI NGHIỆP GIA ĐÌNH
09:00:00 IRMA VEP S1 : IRMA VEP
10:00:00 CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY : CHARLIE VÀ NHÀ MÁY SÔ CÔ LA
11:55:00 THE BOOK THIEF : KẺ TRỘM SÁCH
14:15:00 JUMANJI: THE NEXT LEVEL : JUMANJI: MÀN CHƠI TIẾP THEO
16:20:00 CRY MACHO : NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG
18:00:00 KNIGHT AND DAY : NHƯ NGÀY VÀ ĐÊM
19:50:00 SPIDER-MAN: HOMECOMING : NGƯỜI NHỆN: VỀ NHÀ
22:00:00 IRMA VEP S1 : IRMA VEP
23:00:00 BOSS LEVEL : ĐẲNG CẤP ÔNG TRÙM
Lịch phát sóng HBO 7/6/2022