09/02/2023 - 4:37 PM

Lịch phát sóng HBO 7/1/2023

Lịch phát sóng HBO 7/1/2023

01:25:00 THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT : NHANH VÀ NGUY HIỂM: RÊ ĐUÔI XE KIỂU TOKYO
03:05:00 THE SUICIDE SQUAD : BIỆT ĐỘI CẢM TỬ
05:15:00 SPY KIDS : ĐIỆP VIÊN NHÍ
06:45:00 BEAN : NGÀI BEAN
08:15:00 SHREK
09:45:00 TRANSFORMERS : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH
12:05:00 HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX : HARRY POTTER VÀ HỘI PHƯỢNG HOÀNG
14:25:00 MOONFALL : TRĂNG RƠI
16:35:00 THE AMAZING SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG
18:50:00 WHITE HOUSE DOWN : NHÀ TRẮNG THẤT THỦ
21:00:00 MARRY ME : CƯỚI EM NHÉ
22:50:00 THE SUICIDE SQUAD : BIỆT ĐỘI CẢM TỬ
Lịch phát sóng HBO 7/1/2023