07/10/2022 - 4:20 PM

Lịch phát sóng HBO 6/9/2022

Lịch phát sóng HBO 6/9/2022

00:40:00 PARANORMAL ACTIVITY: NEXT OF KIN : HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: HỌ HÀNG RUỘT THỊT
02:20:00 RED DRAGON : RỒNG LỬA
04:20:00 DAWN OF THE DEAD : BÌNH MÌNH CỦA XÁC SỐNG
06:00:00 LIKE CRAZY : CUỒNG SI
07:30:00 BEE MOVIE : CHUYỆN LOÀI ONG
09:00:00 INDUSTRY S2 : PHẤN ĐẤU
10:00:00 ALI
12:35:00 SHREK THE THIRD : SHREK III
14:05:00 LAST LOOKS : NHÌN LẠI LẦN CUỐI
15:55:00 SHERLOCK HOLMES
18:00:00 SHERLOCK HOLMES: A GAME OF SHADOWS : SHERLOCK HOLMES: TRÒ CHƠI BÓNG TỐI
20:10:00 A MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST : TRIỆU KIỂU CHẾT Ở MIỀN VIỄN TÂY
22:00:00 INDUSTRY S2 : PHẤN ĐẤU
23:00:00 PARANORMAL ACTIVITY: NEXT OF KIN : HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: HỌ HÀNG RUỘT THỊT
Lịch phát sóng HBO 6/9/2022