27/01/2023 - 7:13 PM

Lịch phát sóng HBO 6/12/2022

Lịch phát sóng HBO 6/12/2022

00:35:00 THE MANY SAINTS OF NEWARK : MUÔN VỊ THÁNH CỦA NEWARK
02:30:00 CITY OF LIES : THÀNH PHỐ GIẢ DỐI
04:15:00 VOYAGERS : NGƯỜI DU HÀNH
06:00:00 I LOVE YOU MAN : TÔI QUÝ ANH, ANH BẠN
07:40:00 GET ON UP : BƯỚC TỚI ĐỈNH CAO
10:00:00 HIS DARK MATERIALS S3 : VẬT CHẤT TỐI CỦA NGÀI
11:00:00 HIS DARK MATERIALS S3 : VẬT CHẤT TỐI CỦA NGÀI
12:00:00 KING RICHARD : VUA RICHARD
14:20:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
14:45:00 RUN & GUN : VỪA CHẠY VỪA BẮN
16:20:00 JARHEAD : LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ
18:15:00 PRIDE & PREJUDICE : KIÊU HÃNH VÀ ĐỊNH KIẾN
20:20:00 THOSE WHO WISH ME DEAD : NHỮNG KẺ MUỐN TÔI CHẾT
22:00:00 HIS DARK MATERIALS S3 : VẬT CHẤT TỐI CỦA NGÀI
23:00:00 HIS DARK MATERIALS S3 : VẬT CHẤT TỐI CỦA NGÀI
Lịch phát sóng HBO 6/12/2022