08/08/2022 - 5:12 PM

Lịch phát sóng HBO 5/8/2022

Lịch phát sóng HBO 5/8/2022

00:15:00 MUSIC
02:00:00 ALIEU THE DREAMER : ALIEU, KẺ BIẾT MƠ
03:30:00 WAR : CUỘC CHIẾN
05:10:00 ALOHA : XIN CHÀO
06:55:00 DESPICABLE ME : TÔI TI TIỆN
08:25:00 BEE MOVIE : CHUYỆN LOÀI ONG
09:55:00 THE SINGLE MOMS CLUB : CÂU LẠC BỘ MẸ ĐƠN THÂN
11:50:00 BLUE BAYOU : NHÁNH SÔNG XANH
13:45:00 PITCH PERFECT : CAO ĐỘ HOÀN HẢO
15:35:00 PETIT VAMPIRE : MA CÀ RỒNG BÉ NHỎ
16:55:00 ALOHA : XIN CHÀO
18:40:00 MAN OF STEEL : NGƯỜI ĐÀN ÔNG THÉP
21:00:00 SONIC THE HEDGEHOG : CHÚ NHÍM SONIC
22:40:00 KING RICHARD : VUA RICHARD
Lịch phát sóng HBO 5/8/2022