28/06/2022 - 6:26 PM

Lịch phát sóng HBO 5/6/2022

Lịch phát sóng HBO 5/6/2022

01:20:00 A QUIET PLACE PART II : CHỐN TĨNH LẶNG PHẦN 2
02:55:00 DAYBREAKERS : NHỮNG NGƯỜI THẤY BÌNH MINH
04:30:00 TINA
06:25:00 INDIANA JONES AND THE RAIDERS OF THE LOST ARK : NHỮNG KẺ TRUY TÌM CHIẾC RƯƠNG MẤT TÍCH
08:20:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
08:45:00 SHREK THE THIRD : SHREK III
10:15:00 ASSASSIN’S CREED : HỘI SÁT THỦ
12:10:00 THE MATRIX RESURRECTIONS : MA TRẬN: TÁI SINH
14:35:00 JURASSIC WORLD : THẾ GIỚI KỈ JURA
16:40:00 TOP GUN : TAY SÚNG HÀNG ĐẦU
18:25:00 HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE : HARRY POTTER VÀ CHIẾC CỐC LỬA
21:00:00 SAN ANDREAS
22:55:00 A QUIET PLACE PART II : CHỐN TĨNH LẶNG PHẦN 2
Lịch phát sóng HBO 5/6/2022