09/02/2023 - 4:29 PM

Lịch phát sóng HBO 5/1/2023

Lịch phát sóng HBO 5/1/2023

01:30:00 ALIEU THE DREAMER : ALIEU, KẺ BIẾT MƠ
03:00:00 TAKEN 2 : BẮT CÓC PHẦN 2
04:30:00 EQUILIBRIUM : CÂN BẰNG
06:15:00 HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE : HARRY POTTER VÀ HOÀNG TỬ LAI
08:45:00 THE TUXEDO : LỄ PHỤC
10:25:00 SALMON FISHING IN THE YEMEN : CÂU CÁ HỒI Ở YEMEN
12:10:00 BEAUTIFUL CREATURES : NHỮNG SINH VẬT DIỄM LỆ
14:15:00 R.I.P.D. : SỞ CẢNH SÁT MA
15:50:00 OCEAN’S ELEVEN : HỘI 11 CỦA OCEAN
17:45:00 AMERICAN MADE : SẢN PHẨM CỦA MỸ
19:35:00 THE PURGE : THANH TRỪNG
21:00:00 THE PURGE: ANARCHY : NGÀY THANH TRỪNG: HỖN LOẠN
22:40:00 HOUSE OF THE DRAGON S1 : GIA TỘC RỒNG S1
23:50:00 SALMON FISHING IN THE YEMEN : CÂU CÁ HỒI Ở YEMEN
Lịch phát sóng HBO 5/1/2023