08/08/2022 - 6:23 PM

Lịch phát sóng HBO 4/8/2022

Lịch phát sóng HBO 4/8/2022

00:55:00 FIGHT CLUB : HỘI ĐÁNH LỘN
03:10:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
03:35:00 FREAKY : QUÁI ĐẢN
05:15:00 STATE OF PLAY : TÌNH THẾ
07:20:00 E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL : E.T NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
09:10:00 KINDERGARTEN COP : CẢNH SÁT DẠY MẪU GIÁO
11:00:00 THE ADJUSTMENT BUREAU : CỤC CHỈNH LÝ
12:45:00 PANAMA
14:15:00 MUSIC
16:00:00 BEE MOVIE : CHUYỆN LOÀI ONG
17:30:00 DESPICABLE ME : TÔI TI TIỆN
19:05:00 PITCH PERFECT : CAO ĐỘ HOÀN HẢO
21:00:00 DAWN OF THE DEAD : BÌNH MINH CỦA XÁC SỐNG
22:35:00 FREAKY : QUÁI ĐẢN
Lịch phát sóng HBO 4/8/2022