23/07/2024 - 7:07 PM

Lịch phát sóng HBO 4/5/2024

Lịch phát sóng HBO 4/5/2024

01:15:00INSIDE : BÊN TRONG
03:00:00IT CHAPTER TWO : GÃ HỀ MA QUÁI PHẦN 2
05:45:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
06:15:00WHEN YOU FINISH SAVING THE WORLD : KHI CỨU THẾ GIỚI XONG
07:45:00CHICAGO
09:40:00LEGO JURASSIC PARK: THE UNOFFICIAL RETELLING : CÔNG VIÊN KỈ JURA: CHUYỆN KỂ LẠI KHÔNG CHÍNH THỨC
10:05:00THE ANGRY BIRDS MOVIE : NHỮNG CHÚ CHIM GIẬN DỮ
11:45:00FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD : SINH VẬT HUYỀN BÍ: NHỮNG TỘI ÁC CỦA GRINDELWALD
14:00:00TAD, THE LOST EXPLORER AND THE EMERALD TABLET : TAD, NHÀ THÁM HIỂM MẤT TÍCH VÀ PHIẾN ĐÁ LỤC BẢO
15:30:00HAIRSPRAY : KEO XỊT TÓC
17:25:00MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: HẬU QUẢ
19:50:00TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: QUÁI THÚ TRỖI DẬY
22:00:00SANCTUARY : CHỐN BÌNH YÊN
23:35:00THE TOWN : KHU PHỐ
Lịch phát sóng HBO 4/5/2024