27/11/2022 - 2:57 AM

Lịch phát sóng HBO 31/7/2022

Lịch phát sóng HBO 31/7/2022

00:20:00 IT : GÃ HỀ MA QUÁI
02:35:00 THE GARDEN OF EVENING MISTS : KHU VƯỜN SƯƠNG ĐÊM
04:25:00 GLADIATOR : ĐẤU SĨ
06:55:00 TMNT : NINJA RÙA
08:20:00 AGENT CODY BANKS 2-DESTINATION LONDON : ĐẶC VỤ CODY BANKS PHẦN 2: ĐIỂM ĐẾN LONDON
10:00:00 THE MATRIX RESURRECTIONS : MA TRẬN: TÁI SINH
12:25:00 PANAMA
14:05:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 1 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 1
16:30:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 2 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 2
18:40:00 KING RICHARD : VUA RICHARD
21:00:00 DUNE : XỨ CÁT
23:35:00 THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT : GỌI HỒN: QỦY DỮ XÚI GIỤC TÔI
Lịch phát sóng HBO 31/7/2022