28/06/2022 - 6:59 PM

Lịch phát sóng HBO 31/5/2022

Lịch phát sóng HBO 31/5/2022

00:00:00 RUN : TRỐN CHẠY
01:30:00 SALMON FISHING IN THE YEMEN : CÂU CÁ HỒI Ở YEMEN
03:15:00 THE AVIATOR : PHI CÔNG
06:00:00 THE SECRET GARDEN : KHU VƯỜN BÍ MẬT
07:40:00 GULLY : RÃNH NƯỚC
09:00:00 WE OWN THIS CITY S1 : CHÚNG TA LÀ BÁ CHỦ THÀNH PHỐ NÀY
10:00:00 ALL MY LIFE : TRỌN ĐỜI TRỌN KIẾP
11:30:00 SCOOB!
13:05:00 BLADE RUNNER 2049 : CẢNH SÁT ĐAO PHỦ 2049
15:40:00 TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY : KẺ HỦY DIỆT 2: NGÀY PHÁN XÉT
17:55:00 MARLEY AND ME : MARLEY VÀ TÔI
19:50:00 AMERICAN SNIPER : LÍNH BẮN TỈA MỸ
22:00:00 WE OWN THIS CITY S1 : CHÚNG TA LÀ BÁ CHỦ THÀNH PHỐ NÀY
23:00:00 WORLD WAR Z : THẾ CHIẾN Z
Lịch phát sóng HBO 31/5/2022