26/05/2022 - 10:03 PM

Lịch phát sóng HBO 31/3/2022

Lịch phát sóng HBO 31/3/2022

00:35:00 BOHEMIAN RHAPSODY
02:45:00 BIG TIME ADOLESCENCE : THỜI NIÊN THIẾU BÁ ĐẠO
04:15:00 SPECIES II : GIỐNG NÒI PHẦN 2
05:40:00 PSYCH 2: LASSIE COME HOME : THÁM TỬ NGOẠI CẢM PHẦN 2: LASSIE VỀ NHÀ
07:10:00 LEGO DC SHAZAM: MAGIC AND MONSTERS! : LEGO SHAZAM: MA THUẬT VÀ QUÁI VẬT
08:30:00 ANCHORMAN: THE LEGEND OF RON BURGUNDY : NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH HUYỀN THOẠI RON BURGUNDY
10:00:00 GRAVITY : TRỌNG LỰC
11:30:00 MY SPY : CHÚ ĐIỆP VIÊN CỦA TÔI
13:10:00 DUNE : HÀNH TINH CÁT
15:45:00 HOTEL TRANSYLVANIA 3: SUMMER VACATION : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA PHẦN 3: KÌ NGHỈ CỦA QUÁI VẬT
17:20:00 JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND : CUỘC PHIÊU LƯU TỚI HÒN ĐẢO HUYỀN BÍ
18:55:00 THE PRESTIGE : MÀN CAO TRÀO
21:00:00 TWISTED STRINGS S1 : DÂY RỐI
21:55:00 TWISTED STRINGS S1 : DÂY RỐI
22:45:00 THE REVENANT : NGƯỜI VỀ TỪ CÕI CHẾT
Lịch phát sóng HBO 31/3/2022