03/12/2022 - 12:58 PM

Lịch phát sóng HBO 31/10/2022

Lịch phát sóng HBO 31/10/2022

00:15:00 THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT : GỌI HỒN: QỦY DỮ XÚI GIỤC TÔI
02:05:00 DRACULA UNTOLD : CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ DRACULA
03:35:00 INFERNO : HỎA NGỤC
05:35:00 THE SWITCH : ĐỔI VAI
07:15:00 RANGO
09:00:00 THE WHITE LOTUS S2 : KHU NGHỈ DƯỠNG HOA SEN TRẮNG
10:00:00 FORTRESS: SNIPER’S EYE : PHÁO ĐÀI: ĐÔI MẮT CỦA XẠ THỦ
11:35:00 WHIP IT : NỔI LOẠN
13:25:00 THE RIGHT ONE : MỘT NỬA ĐỊNH MỆNH
15:00:00 THE ITALIAN JOB : PHI VỤ ITALIA
16:45:00 CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY : CHARLIE VÀ NHÀ MÁY SÔ CÔ LA
18:40:00 TOP GUN : TAY SÚNG HÀNG ĐẦU
20:30:00 DRACULA UNTOLD : CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ DRACULA
22:00:00 THE WHITE LOTUS S2 : KHU NGHỈ DƯỠNG HOA SEN TRẮNG
23:00:00 MALIGNANT : HIỂM ÁC
Lịch phát sóng HBO 31/10/2022