04/12/2023 - 11:51 PM

Lịch phát sóng HBO 30/9/2023

Lịch phát sóng HBO 30/9/2023

02:00:00HONK FOR JESUS, SAVE YOUR SOUL : BẤM CÒI VÌ CHÚA JESUS, CỨU RỖI LINH HỒN BẠN
03:40:00FAILURE TO LAUNCH : KHÔNG THỂ KHỞI HÀNH
05:15:00CROSSWORD MYSTERIES: RIDDLE ME DEAD : BÍ ẨN Ô CHỮ: CÂU ĐỐ ĐOẠT MẠNG
06:40:00SHREK
08:10:00OBLIVION : LÃNG QUÊN
10:15:00SECRET HEADQUARTERS : CĂN CỨ BÍ MẬT
12:00:00WONDER WOMAN : NỮ THẦN CHIẾN BINH
14:20:00PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH : MÈO ĐI HIA: ĐIỀU ƯỚC CUỐI CÙNG
16:05:00TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: THỜI ĐẠI DIỆT VONG
18:45:00TOP GUN: MAVERICK : PHI CÔNG SIÊU ĐẲNG: MAVERICK
21:00:00DUNGEONS & DRAGONS: HONOR AMONG THIEVES : NGỤC TỐI & RỒNG: DANH DỰ CỦA KẺ TRỘM
23:20:00GHOST IN THE SHELL : VỎ BỌC MA
Lịch phát sóng HBO 30/9/2023