07/10/2022 - 9:45 PM

Lịch phát sóng HBO 30/8/2022

Lịch phát sóng HBO 30/8/2022

01:05:00 HOT FUZZ : CẢNH SÁT MẪN CÁN
03:00:00 BEAN : NGÀI BEAN
04:30:00 AGENT CODY BANKS : ĐẶC VỤ CODY BANKS
06:10:00 ECHO BOOMERS : THẾ HỆ TIẾNG VỌNG
07:40:00 CATWOMAN: HUNTED : MIÊU NỮ: SĂN LÙNG
09:00:00 INDUSTRY S2 : PHẤN ĐẤU
10:00:00 CITY OF LIES : THÀNH PHỐ GIẢ DỐI
11:45:00 MUSIC
13:35:00 THE NEXT THREE DAYS : BA NGÀY KẾ TIẾP
15:45:00 BEAN : NGÀI BEAN
17:15:00 HAPPY FEET TWO : ĐÔI CHÂN VUI VẺ 2
18:55:00 PETIT VAMPIRE : MA CÀ RỒNG BÉ NHỎ
20:15:00 CONTRABAND : HÀNG LẬU
22:00:00 INDUSTRY S2 : PHẤN ĐẤU
23:00:00 ECHO BOOMERS : THẾ HỆ TIẾNG VỌNG
Lịch phát sóng HBO 30/8/2022