27/11/2022 - 2:36 AM

Lịch phát sóng HBO 30/7/2022

Lịch phát sóng HBO 30/7/2022

01:30:00 KAJILLIONAIRE : NGƯỜI NHIỀU TIỀN
03:10:00 BLADE: TRINITY : BLADE: BỘ BA
05:00:00 BLADES OF GLORY : LƯỠI TRƯỢT VINH QUANG
06:35:00 DREAMGIRLS : NHỮNG CÔ GÁI TRONG MƠ
08:45:00 FOOTLOOSE : THẢ LỎNG BƯỚC CHÂN
10:35:00 GLADIATOR : ĐẤU SĨ
13:05:00 CONTRABAND : HÀNG LẬU
14:50:00 LAND OF THE LOST : VÙNG ĐẤT BỊ QUÊN LÃNG
16:30:00 JACK REACHER
18:35:00 THE MATRIX RESURRECTIONS : MA TRẬN: TÁI SINH
21:00:00 PANAMA
22:40:00 THE FOREVER PURGE : CUỘC THANH TRỪNG VĨNH VIỄN
Lịch phát sóng HBO 30/7/2022