14/06/2024 - 6:39 AM

Lịch phát sóng HBO 30/5/2024

Lịch phát sóng HBO 30/5/2024

00:30:00M3GAN
02:10:00BED REST : NGHỈ DƯỠNG THAI
03:40:00SNAG : RÀO CẢN
05:05:00SHOOTING STARS : SAO BĂNG
07:00:00DAWN OF THE DEAD : BÌNH MINH CỦA XÁC SỐNG
08:40:00PUSS IN BOOTS (2011) : MÈO ĐI HIA 2011
10:10:00PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH : MÈO ĐI HIA: ĐIỀU ƯỚC CUỐI CÙNG
11:55:00MISSION: IMPOSSIBLE : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI
13:45:00MRS. HARRIS GOES TO PARIS : BÀ HARRIS ĐẾN PARIS
15:40:00POKÉMON DETECTIVE PIKACHU : POKÉMON: THÁM TỬ PIKACHU
17:25:00PAW PATROL: THE MIGHTY MOVIE : BIỆT ĐỘI CHÓ CỨU HỘ SIÊU ĐẲNG
18:55:00BODY OF LIES : NHỮNG LỜI DỐI TRÁ
21:00:00INCEPTION : Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN
23:30:00BED REST : NGHỈ DƯỠNG THAI
Lịch phát sóng HBO 30/5/2024