28/06/2022 - 2:12 PM

Lịch phát sóng HBO 30/5/2022

Lịch phát sóng HBO 30/5/2022

01:40:00 FIGHT CLUB : HỘI ĐÁNH LỘN
03:50:00 ANCHORMAN: THE LEGEND OF RON BURGUNDY : NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH HUYỀN THOẠI RON BURGUNDY
05:20:00 SHERLOCK HOLMES: A GAME OF SHADOWS : SHERLOCK HOLMES: TRÒ CHƠI BÓNG TỐI
07:25:00 JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND : CUỘC PHIÊU LƯU TỚI HÒN ĐẢO HUYỀN BÍ
09:00:00 THE TIME TRAVELER’S WIFE S1 : VỢ NGƯỜI DU HÀNH THỜI GIAN
10:00:00 BARRY S3 : BARRY
10:30:00 THE SPACE BETWEEN : KHOẢNG TRỐNG TRUNG GIAN
12:05:00 FORCE OF NATURE : SỨC MẠNH THIÊN NHIÊN
13:40:00 THE TERMINATOR : KẺ HỦY DIỆT
15:25:00 SCOOB!
16:55:00 WONDER WOMAN 1984 : NỮ THẦN CHIẾN BINH 1984
19:25:00 BLADE RUNNER 2049 : CẢNH SÁT ĐAO PHỦ 2049
22:00:00 THE TIME TRAVELER’S WIFE S1 : VỢ NGƯỜI DU HÀNH THỜI GIAN
23:00:00 BARRY S3 : BARRY
23:30:00 THE BABY S1 : ĐỨA BÉ
Lịch phát sóng HBO 30/5/2022