23/04/2024 - 9:41 PM

Lịch phát sóng HBO 30/3/2024

Lịch phát sóng HBO 30/3/2024

00:50:00SCREAM VI : TIẾNG THÉT PHẦN 6
02:50:00WHEN YOU FINISH SAVING THE WORLD : KHI CỨU THẾ GIỚI XONG
04:20:00M3GAN
06:00:00REALITY
07:25:00MINIONS : MINION
09:00:00MUMMIES : XÁC ƯỚP
10:30:0017 AGAIN : TRỞ LẠI TUỔI 17
12:10:00SAN ANDREAS
14:05:00GET SMART : THÔNG MINH LÊN
15:55:00THE FLASH : TIA CHỚP(2023)
18:20:00MUSIC AND LYRICS : NHẠC VÀ LỜI
20:05:00QUEENPINS : NHỮNG BÀ TRÙM TỘI PHẠM
22:00:00RENFIELD
23:30:00M3GAN
Lịch phát sóng HBO 30/3/2024