26/05/2022 - 8:45 AM

Lịch phát sóng HBO 30/3/2022

Lịch phát sóng HBO 30/3/2022

01:05:00 RAIDERS OF THE LOST ARK : NHỮNG KẺ TRUY TÌM CHIẾC RƯƠNG MẤT TÍCH
02:55:00 GRETEL & HANSEL : GRETEL VÀ HANSEL
04:20:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
04:45:00 LOVE UNDER THE OLIVE TREE : TÌNH YÊU DƯỚI TÁN CÂY OLIVE
06:05:00 DEEP IMPACT : VỤ VA CHẠM THẢM HỌA
08:05:00 THE MANCHURIAN CANDIDATE : ỨNG CỬ VIÊN MANCHURIAN
10:10:00 SUPERMAN: MAN OF TOMORROW : SIÊU NHÂN: NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TƯƠNG LAI
11:40:00 KNOWING : THẤU TRIỆT
13:40:00 BRIDGET JONES’S BABY : EM BÉ CỦA TIỂU THƯ JONES
15:40:00 FINDING YOU : TÌM ANH
17:40:00 RAIDERS OF THE LOST ARK : NHỮNG KẺ TRUY TÌM CHIẾC RƯƠNG MẤT TÍCH
19:30:00 GRAVITY : TRỌNG LỰC
21:00:00 DUNE : HÀNH TINH CÁT
23:35:00 WINNING TIME: THE RISE OF THE LAKERS DYNASTY S1 : THỜI KHẮC THẮNG LỢI: SỰ TRỖI DẬY CỦA TRIỀU ĐẠI LAK
Lịch phát sóng HBO 30/3/2022