07/10/2022 - 4:33 PM

Lịch phát sóng HBO 3/9/2022

Lịch phát sóng HBO 3/9/2022

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:40 Cú giật
02:10 Ava Action
03:45 Con tàu event horizon Suspense
05:20 Vua richard Drama
07:40 Nhật kí bảo mẫu Comedy
09:25 Kẻ trộm sách Drama
11:45 Nhà trắng thất thủ Action-adventure
13:55 Ở bên rìa tương lai Action
15:50 Harry potter và hòn đá phù thủy Action
18:20 Harry potter và phòng chứa bí mật Action
21:00 Biệt đội cảnh khuyển Animation
22:25 Greenland Action
Lịch phát sóng HBO 3/9/2022