12:09 AM - 02/12/2021

Lịch phát sóng HBO 3/7/2021

Lịch phát sóng HBO 3/7/2021

00:35:00 ICE AGE : KỈ BĂNG HÀ
02:20:00 THE EYE : CON MẮT
03:55:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 917
04:20:00 BIRDMAN OR (THE UNEXPECTED VIRTUE OF IGNORANCE) : NGƯỜI CHIM
06:20:00 CLUELESS : KHÔNG HIỂU ĐỜI
07:55:00 THE LEGO BATMAN MOVIE : NGƯỜI DƠI LEGO
09:40:00 DESPICABLE ME 2 : TÔI TI TIỆN 2
11:15:00 ASSASSIN’S CREED : HỘI SÁT THỦ
13:15:00 FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW : NHANH VÀ NGUY HIỂM: HOBBS & SHAW
15:25:00 HOTEL TRANSYLVANIA 3: SUMMER VACATION
17:05:00 JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE : JUMANJI: CHÀO MỪNG TỚI RỪNG XANH
19:00:00 JUMANJI: THE NEXT LEVEL : JUMANJI: MÀN CHƠI TIẾP THEO
21:00:00 FORCE OF NATURE : SỨC MẠNH THIÊN NHIÊN
22:40:00 GEMINI MAN : SÁT THỦ SONG TỬ
Lịch phát sóng HBO 3/7/2021