28/06/2022 - 6:41 PM

Lịch phát sóng HBO 3/6/2022

Lịch phát sóng HBO 3/6/2022

01:25:00 GEORGETOWN : THỊ TRẤN GEORGETOWN
03:05:00 BOOGIE
04:30:00 INMATE #1: THE RISE OF DANNY TREJO : PHẠM NHÂN SỐ 1: SỰ VƯƠN LÊN CỦA DANNY TREJO
06:20:00 THE ANGRY BIRDS MOVIE 2 : NHỮNG CHÚ CHIM GIẬN DỮ PHẦN 2
07:55:00 BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE : NGƯỜI DƠI ĐỐI ĐẦU SIÊU NHÂN: BÌNH MINH CỦA CÔNG LÝ
10:55:00 VOYAGERS : NGƯỜI DU HÀNH
12:40:00 HARRY POTTER AND THE SORCERER’S STONE : HARRY POTTER VÀ HÒN ĐÁ PHÙ THỦY
15:10:00 HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS : HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
17:45:00 HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN : HARRY POTTER VÀ TÙ NHÂN AZKABAN
20:10:00 THE ITALIAN JOB : PHI VỤ ITALIA
22:00:00 THE HUNT : CUỘC SĂN
23:25:00 GREENLAND
Lịch phát sóng HBO 3/6/2022