20/04/2024 - 10:33 AM

Lịch phát sóng HBO 3/4/2024

Lịch phát sóng HBO 3/4/2024

01:30:00PLEASE DON’T DESTROY: THE TREASURE OF FOGGY MOUNTAIN : XIN ĐỪNG PHÁ HỦY: KHO BÁU Ở NÚI MÙ SƯƠNG
03:00:00DOULA : NGƯỜI HỘ SINH
04:40:00DISQUIET : KHÔNG LỐI THOÁT
06:05:00ELLA ENCHANTED : ELLA BỊ BỎ BÙA
07:40:00DRAGON: THE BRUCE LEE STORY : RỒNG: CUỘC ĐỜI LÍ TiỂU LONG
09:40:00THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING : CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: HIỆP HỘI CỦA NHẪN
12:40:00THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS : CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN: HAI TÒA THÁP
15:40:00THE INFERNAL MACHINE : CỖ MÁY ĐỊA NGỤC
17:30:00THE GOOD HOUSE : NGÔI NHÀ TỐT LÀNH
19:15:00POLITE SOCIETY : TẦNG LỚP THƯỢNG LƯU
21:00:00MINORITY REPORT : BẢN BÁO CÁO THIỂU SỐ
23:25:00THE REGIME S1 : BÊN TRONG CHÍNH THỂ S1
Lịch phát sóng HBO 3/4/2024