09/02/2023 - 4:45 PM

Lịch phát sóng HBO 3/12/2022

Lịch phát sóng HBO 3/12/2022

00:05:00 THE ELECTRICAL LIFE OF LOUIS WAIN : CUỘC ĐỜI GIẬT GÂN CỦA LOUIS WAIN
01:55:00 OUIJA : BẢNG CẦU CƠ
03:25:00 DEVIL : ÁC QUỶ
04:45:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
05:15:00 8 MILE : PHỐ 8 MILE
07:00:00 CAPTURE THE FLAG : SỨ MỆNH CƯỚP CỜ
08:35:00 A MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST : TRIỆU KIỂU CHẾT Ở MIỀN VIỄN TÂY
10:25:00 FOOD AFFAIR WITH MARK WIENS S1 : KHÁM PHÁ ẨM THỰC CÙNG MARK WIENS S1
10:55:00 HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN : HARRY POTTER VÀ TÙ NHÂN AZKABAN
13:20:00 HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE : HARRY POTTER VÀ CHIẾC CỐC LỬA
15:55:00 JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH : CUỘC DU HÀNH VÀO LÒNG ĐẤT
17:25:00 JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND : CUỘC PHIÊU LƯU TỚI HÒN ĐẢO HUYỀN BÍ
19:00:00 JASON BOURNE
21:00:00 THE CONTRACTOR : NHÀ THẦU QUÂN SỰ
22:40:00 THE HITMAN’S WIFE’S BODYGUARD : VỆ SĨ CỦA VỢ SÁT THỦ
Lịch phát sóng HBO 3/12/2022