27/01/2023 - 5:48 PM

Lịch phát sóng HBO 3/1/2023

Lịch phát sóng HBO 3/1/2023

01:20:00 CONTRABAND : HÀNG LẬU
03:10:00 SPLIT : ĐA NHÂN CÁCH
05:05:00 MAN OF STEEL : NGƯỜI ĐÀN ÔNG THÉP
07:15:00 WHIP IT : NỔI LOẠN
09:05:00 1408 : PHÒNG 1408
10:50:00 REMEMBER ME : HÃY NHỚ ĐẾN ANH (2010)
12:40:00 SCREAM : TIẾNG THÉT
14:25:00 WONDER WOMAN 1984 : NỮ THẦN CHIẾN BINH 1984
16:55:00 BACK TO THE FUTURE : TRỞ LẠI TƯƠNG LAI
18:50:00 MOONFALL : TRĂNG RƠI
21:00:00 HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX : HARRY POTTER VÀ HỘI PHƯỢNG HOÀNG
23:15:00 SPLIT : ĐA NHÂN CÁCH
Lịch phát sóng HBO 3/1/2023