27/11/2022 - 3:30 AM

Lịch phát sóng HBO 29/7/2022

Lịch phát sóng HBO 29/7/2022

00:45:00 ROBOCOP : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY
02:25:00 ROBOCOP 2 : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY 2
04:20:00 BICENTENNIAL MAN : NGƯỜI 200 TUỔI
06:30:00 EVAN ALMIGHTY : EVAN TOÀN NĂNG
08:05:00 MUSIC
09:50:00 BLADES OF GLORY : LƯỠI TRƯỢT VINH QUANG
11:25:00 CITY OF LIES : THÀNH PHỐ DỐI LỪA
13:10:00 TOTAL RECALL : TRUY TÌM KÍ ỨC (1990)
15:05:00 STUART LITTLE : STUART LITTLE
16:30:00 HOTEL TRANSYLVANIA : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA
18:00:00 LITTLE WOMEN : NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ BÉ NHỎ
20:15:00 CONTRABAND : HÀNG LẬU
22:00:00 HITMAN’S WIFE’S BODYGUARD : VỆ SĨ CỦA VỢ SÁT THỦ
23:50:00 PARANORMAL ACTIVITY: NEXT OF KIN : HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: HỌ HÀNG RUỘT THỊT
Lịch phát sóng HBO 29/7/2022