10:20 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng HBO 29/7/2021

Lịch phát sóng HBO 29/7/2021

00:55:00 YESTERDAY : NGÀY HÔM QUA
02:10:00 A THOUSAND WORDS : NGÀN LỜI CUỐI
03:45:00 THE LIGHTHOUSE : NGỌN HẢI ĐĂNG
05:30:00 AUSTIN POWERS: INTERNATIONAL MAN OF MYSTERY : AUSTIN POWERS: NGƯỜI BÍ ẨN QUỐC TẾ
07:00:00 THE LOST HUSBAND : NGƯỜI CHỒNG ĐÃ MẤT
08:50:00 JUST GO WITH IT : CỨ THẾ ĐI
10:45:00 BLINDED BY THE LIGHT (2019) : ÁNH SÁNG CHÓI LÓA (2019)
12:40:00 RED
14:30:00 RUSH HOUR 2 : GiỜ CAO ĐIỂM 2
16:00:00 THE TIME TRAVELER’S WIFE : VỢ NGƯỜI ĐI XUYÊN THỜI GIAN
17:45:00 THE LAST AIRBENDER : NGỰ KHÍ SƯ CUỐI CÙNG
19:25:00 21 BRIDGES : 21 CÂY CẦU
21:00:00 TRINITY OF SHADOWS S1 : THẾ CỤC BA BÊN 113
21:45:00 TRINITY OF SHADOWS S1 : THẾ CỤC BA BÊN 114
22:30:00 DOCTOR SLEEP : BÁC SĨ GIẤC NGỦ
Lịch phát sóng HBO 29/7/2021