22/07/2024 - 10:57 AM

Lịch phát sóng HBO 29/6/2024

Lịch phát sóng HBO 29/6/2024

01:00:00ANNABELLE
02:40:00FRIENDS WITH BENEFITS : TÌNH BẠN-BẠN TÌNH
04:30:0010 CLOVERFIELD LANE : SỐ 10 ĐƯỜNG CLOVERFIELD
06:15:00SAN ANDREAS
08:10:00SOMETHING’S GOTTA GIVE : SẼ CÓ THỨ PHẢI THAY ĐỔI
10:20:00POKÉMON DETECTIVE PIKACHU : POKÉMON: THÁM TỬ PIKACHU
12:05:00INTERSTELLAR : GIỮA CÁC VÌ SAO
14:50:00MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: HẬU QUẢ
17:15:00SHAZAM! FURY OF THE GODS : SHAZAM! CƠN THỊNH NỘ CỦA CÁC VỊ THẦN
19:25:00THE SUPER MARIO BROS. MOVIE : ANH EM MARIO SIÊU PHÀM
21:00:00WONKA
23:00:00HOUSE OF THE DRAGON S2 : GIA TỘC RỒNG S2
Lịch phát sóng HBO 29/6/2024