14/06/2024 - 7:30 AM

Lịch phát sóng HBO 29/5/2024

Lịch phát sóng HBO 29/5/2024

01:20:00A HOUSE ON THE BAYOU : NGÔI NHÀ BÊN NHÁNH SÔNG
02:50:00M3GAN
04:30:00JUSTICE LEAGUE X RWBY: SUPER HEROES AND HUNTSMEN PART ONE : LIÊN MINH CÔNG LÝ GẶP ĐỘI RWBY: SIÊU ANH
05:50:00SHAKESPEARE IN LOVE : SHAKESPEARE ĐANG YÊU
07:50:00COUPLES RETREAT : KÌ NGHỈ CHO CẶP ĐÔI
09:45:00CAPTAIN PHILLIPS : THUYỀN TRƯỞNG PHILLIPS
12:00:00DAWN OF THE DEAD : BÌNH MINH CỦA XÁC SỐNG
13:40:00THE THEORY OF EVERYTHING : THUYẾT VẠN VẬT
15:45:00PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH : MÈO ĐI HIA: ĐIỀU ƯỚC CUỐI CÙNG
17:25:00MISSION: IMPOSSIBLE : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI
19:15:00POKÉMON DETECTIVE PIKACHU : POKÉMON: THÁM TỬ PIKACHU
21:00:00PAW PATROL: THE MIGHTY MOVIE : BIỆT ĐỘI CHÓ CỨU HỘ SIÊU ĐẲNG
22:30:00THE JINX: THE LIFE AND DEATHS OF ROBERT DURST S2 : VẬN RỦI: CUỘC ĐỜI VÀ CÁI CHẾT CỦA ROBERT DURST S2
23:30:00THE JINX: THE LIFE AND DEATHS OF ROBERT DURST S2 : VẬN RỦI: CUỘC ĐỜI VÀ CÁI CHẾT CỦA ROBERT DURST S2
Lịch phát sóng HBO 29/5/2024