26/05/2022 - 10:36 PM

Lịch phát sóng HBO 29/3/2022

Lịch phát sóng HBO 29/3/2022

00:40:00 DAYBREAKERS : NHỮNG NGƯỜI THẤY BÌNH MINH
02:20:00 PIRANHA : CÁ PIRANHA
03:40:00 IT : GÃ HỀ MA QUÁI
05:50:00 INMATE #1: THE RISE OF DANNY TREJO : PHẠM NHÂN SỐ 1: SỰ VƯƠN LÊN CỦA DANNY TREJO
07:40:00 LAND : ĐẤT ĐAI
09:10:00 FURRY VENGEANCE : CUỘC TRẢ THÙ BÔNG XÙ
10:40:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
11:05:00 PITCH PERFECT 2 : CAO ĐỘ HOÀN HẢO PHẦN 2
13:00:00 DEEP IMPACT : VỤ VA CHẠM THẢM HỌA
15:00:00 THE NOTEBOOK : CUỐN SỔ TAY
17:00:00 INTO THE WILD : VÀO MIỀN HOANG DÃ
19:25:00 BOSS LEVEL : ĐẲNG CẤP ÔNG TRÙM
21:00:00 FINDING YOU : TÌM ANH
22:55:00 IT : GÃ HỀ MA QUÁI
Lịch phát sóng HBO 29/3/2022