23/04/2024 - 8:22 PM

Lịch phát sóng HBO 29/2/2024

Lịch phát sóng HBO 29/2/2024

01:45:00A HOUSE ON THE BAYOU : NGÔI NHÀ BÊN NHÁNH SÔNG
03:15:00CLOVERFIELD
04:40:00LIAR LIAR : KẺ NÓI DỐI
06:05:00DRAGON: THE BRUCE LEE STORY : RỒNG: CUỘC ĐỜI LÍ TiỂU LONG
08:05:00CLUELESS : KHÔNG HIỂU ĐỜI
09:45:00SHAKESPEARE IN LOVE : SHAKESPEARE ĐANG YÊU
11:45:00MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON : MARCEL, CHÚ ỐC ĐI GIÀY
13:15:00GHOST IN THE SHELL : VỎ BỌC MA
15:05:00POKÉMON DETECTIVE PIKACHU : POKÉMON: THÁM TỬ PIKACHU
16:50:00OPERATION FORTUNE: RUSE DE GUERRE : CHIẾN DỊCH FORTUNE: BINH PHÁP
18:45:00A STAR IS BORN : NGÔI SAO MỚI RẠNG
21:00:00MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: HẬU QUẢ
23:30:00INSIDE : BÊN TRONG

 

Lịch phát sóng HBO 29/2/2024