08/08/2022 - 5:31 PM

Lịch phát sóng HBO 28/7/2022

Lịch phát sóng HBO 28/7/2022

00:20:00 EVENT HORIZON : CON TÀU EVENT HORIZON
01:55:00 THE BEE GEES: HOW CAN YOU MEND A BROKEN HEART : THE BEE GEES: LÀM SAO CHỮA LÀNH CON TIM TỔN THƯƠNG
03:45:00 IT : GÃ HỀ MA QUÁI
06:00:00 BLUE BAYOU : NHÁNH SÔNG XANH
07:55:00 HOTEL TRANSYLVANIA : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA
09:25:00 INFERNO : HỎA NGỤC
11:25:00 LET HIM GO : HÃY ĐỂ CON RA ĐI
13:20:00 RANGO
15:05:00 KING RICHARD : VUA RICHARD
17:25:00 EVAN ALMIGHTY : EVAN TOÀN NĂNG
19:00:00 TOTAL RECALL : TRUY TÌM KÍ ỨC (1990)
21:00:00 CITY OF LIES : THÀNH PHỐ DỐI LỪA
22:45:00 ALLIED : ĐỒNG MINH
Lịch phát sóng HBO 28/7/2022