26/05/2022 - 10:20 PM

Lịch phát sóng HBO 28/3/2022

Lịch phát sóng HBO 28/3/2022

00:30:00 CHAOS WALKING : HIỆN THÂN CỦA HỖN LOẠN
02:20:00 THE PURGE: ANARCHY : NGÀY THANH TRỪNG: HỖN LOẠN
04:00:00 COLORS OF LOVE : SẮC MÀU TÌNH YÊU
05:25:00 SAHARA : SA MẠC SAHARA
07:30:00 ORDINARY LOVE : TÌNH YÊU DUNG DỊ
09:00:00 WINNING TIME: THE RISE OF THE LAKERS DYNASTY S1 : THỜI KHẮC THẮNG LỢI: SỰ TRỖI DẬY CỦA TRIỀU ĐẠI LAK
10:00:00 2012 : NĂM 2012
12:35:00 LAND : ĐẤT ĐAI
14:05:00 MORTAL KOMBAT : CUỘC CHIẾN SINH TỬ
15:55:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
16:20:00 THE NANNY DIARIES : NHẬT KÍ BẢO MẪU
18:05:00 KNOWING : THẤU TRIỆT
20:05:00 PITCH PERFECT 2 : CAO ĐỘ HOÀN HẢO PHẦN 2
22:00:00 WINNING TIME: THE RISE OF THE LAKERS DYNASTY S1 : THỜI KHẮC THẮNG LỢI: SỰ TRỖI DẬY CỦA TRIỀU ĐẠI LAK
23:00:00 THE PURGE: ANARCHY : NGÀY THANH TRỪNG: HỖN LOẠN
Lịch phát sóng HBO 28/3/2022